01.Tips & Tutorials

Skapa ditt eget universum

2009-12-30 11:03 #0 av: AndersT

Rymdscener är perfekt för att skapa bakgrunder. Du kan använda scenen som den är eller montera in bilder i den. Häng med i en omfattande guide och lär dig trixen.

Stjärnfältet efter steg 10, som visar ett utsnitt av ungefär hur tätt stjärnorna på detta första stjärnlager ska se ut.

Det allra första är att du har laddat hem en del molnbilder. De går att hitta på många olika ställen på nätet som tillhandahåller texturer. De jag använt är nedanstående bilder.

Bild 1: Ladda ner
Bild 2: Ladda ner
Bild 3: Ladda ner
Bild 4: Ladda ner
Bild 5: Ladda ner

Vill du använda andra moln än de jag använt är mayang.com ett ställe med fungerande moln till detta projekt.

Det viktiga med molnen är att några av dem innehåller skarpt ljusa delar och mörka delar, åt det mer dramatiska hållet. Ett av dem jag använt (bild 2) har jag till att mer skapa ett mer svagt "molnigt" område som inte sticker ut så mycket.

Här finns olika penslar med rymdtema att ladda hem för den som vill experimentera mer
http://www.box.net/shared/hfqbplyosg
http://designm.ag/resources/photoshop-space-brushes/

Här kan du kolla in olika nebulosabilder på google och bilda dig en uppfattning om hur det kan se ut/ungefär vad du ska leta efter för bilder. Här finns ytterligare en sida om galaxer.

Tänk också på att experimentera med andra saker än vad jag har gjort. Använd andra värden i de olika stegen än vad jag gjort, testa andra blandningslägen, rotera bilderna, ändra opaciteten på de olika lagren.

Lagerstacken
LAGERSTACK.jpg
I första delen skapas bakgrunden

1. Skapa ett dokument på 1200 x 1600 px.

2. Lägg på molnbild 1 och använd transformeringsverktyget (Ctrl+T) för att passa in bilden på bildytan.

3. Lägg på bild 2 och forma också här om bilden (Ctrl+T) så den passar in på bildytan. Ändra blandningsläget till "Screen".

4. Skapa ett justeringslager "Gradient Map" Med svart som förgrundsfärg och vit som bakgrundsfärg. Detta gör bilden svartvit.

5. Skapa ett justeringslager "Hue/Saturation" och dra ner "Lightness till -75.

Bilden efter steg 5

U1.jpg

I följande steg skapas stjärnfält

6. Skapa ett nytt lager och fyll det med svart.

7. Gå till "Filter/Noise/Add Noise" och använd 400 som värde.

8. Gå till "Filter/Blur/Blur More".

9. Gå till "Image/Adjustment/Brightness/Contrast" och skriv in följande värden.

1.jpg


10. Upprepa steg nio, men med andra värden.

2.jpg

Stjärnfältet efter steg 10, som visar ett utsnitt av ungefär hur tätt stjärnorna på detta första stjärnlager ska se ut.

U2.jpg

11. Sätt ovanstående lager i blandningsläge "Screen" och duplicera lagret två gånger. Dupliceringen skapar lite starkare lysande stjärnor.

12. Se till att stå på det översta av dessa lager och håll ner "Ctrl+T". Förstora detta lager genom att skriva in 250 i respektive ruta som är rödmarkerad på bilden. Du hittar denna rad längst upp i programmet.

U3.jpg

(För att spara in lite av storlek på bilden kan du här hålla ner "Ctrl+A" och sedan "Ctrl+J" och slänga det underliggande lagret).

13. Duplicera även detta lager.

Efter steg 13 ska bilden se ut ungefär så här. Det som inte riktigt syns på bilden är de mindre stjärnorna som skapades i steg 6 - 10, men de finns där.

U4.jpg

I ovanstående steg finns utrymme för variation beroende på hur täta stjärnfält du vill ha. Genom att använda dig av andra värden än de jag gjort kan du skapa tätare eller glesare kluster av stjärnor.

(Jag valde också att slå ihop stjärnfältslagren till ett enda lager och ändrade blandningsläget till "Screen" igen).

I dessa steg skapas en mer dramatisk effekt med hjälp av ytterligare moln

14. Lägg på molnbild 3 och passa in den på bildytan. Ändra blandningsläget till "Soft Light"

15. Lägg på molnbild 4, men passa inte in bilden i bildytan denna gången utan flytta så den större ljusa ytan hamnar någonstans ungefär mitt i bilden. Ändra blandningsläget till "Overlay".

16. Lägg på molnbild 5 och passa in den på bildytan. Ändra blandningsläget till "Soft Light".

17. Skapa ett justeringslager "Hue/Saturation" och ställ in värden som på bilden.

U6.jpg

Bilden efter steg 17

U5.jpg

I följande steg skapas större stjärnor

18. Skapa ett nytt tomt lager överst och fyll det med svart. Ändra blandningsläget till "Screen"

19. Gå till "Filter/Render/Lens Flare" och använd "50 - 300 mm Zoom" med standardvärdet 100.

20. Gå till "Image/Adjustment/Levels" och ställ in nedanstående värde.

U7.jpg

21. Upprepa steg 20. Gå sedan till "Filter/Blur/Gaussian Blur" och ställ in nedanstående värde.

U8.jpg
22. Håll ner "Shift+Ctrl+U" för att göra stjärnan svartvit.

23. Håll ner "Ctrl+U" för att få upp dialogrutan med "Hue/Saturation" och färglägg stjärnan som i steg 17.

24. Duplicera detta lager. Flytta stjärnan till ett annat ställe i bilden och håll sedan ner "Ctrl+L" för att få upp dialogrutan med "Levels. Dra den svarta pilen åt höger för att variera storleken på stjärnan. Upprepa detta steg tills du är nöjd med det antal stjärnor du vill ha. (Jag skapade ett tiotal större stjärnor på detta sätt som jag sedan la ihop till ett enda lager. Om du gör detta måste du återigen ändra blandningsläget till "Screen". Sedan kopierade jag detta lager och roterade bilden så stjärnorna hamnade på andra ställen).

Bilden efter steg 24

U9.jpg


Detta steg färglägger en del av molnen

25. Skapa ett nytt lager och fyll det med svart.

26. Gå till "Filter/Render/Lens Flare" och använd samma värde som i steg 19.

27. Flytta bilden något åt höger och gå sedan till "Filter/Blur/Gaussian Blur". Använd ett värdepå 100.

28. Ändra blandningsläget till "Linear Dodge" och kopiera sedan lagret 6 gånger och placera ut lagren ungefär så de täcker molnen. Se en del av lagerpaletten för att se hur jag placerat dem.

U10.jpg

(Jag slog sedan ihop lagren till ett enda lager och fick ändra blandningsläge till "Linear Dodge" igen).

Bilden efter steg 28

U11.jpg


Här funkar det att ha en annan färg än den jag valt. Enklast görs detta genom att Ändra den med "Hue/saturation" efter steg 27.

Detta steg skapar mer gnistrande stjärnor

29. Skapa ett helt nytt dokument med storleken 60 x 60 px med vit bakgrund.

30. Ta fram panelen för penslarna och ändra inställningen som på bilden.

U13.jpg

31. Måla ett streck vågrätt. Ändra sedan "Angle" till 90 grader och måla ett streck lodrätt så att det ser ut som på bilden.

U14.jpg

32. Gå till "Edit/Define Brush" och spara penseln. Detta dokument kan du sedan kasta bort.

33. Återgå till bilden du arbetar med och ställ dig mellan lagren "Clouds 3 och "Stars" och skapa ett nytt tomt lager.

34. Justera penselstorleken så den passar in över de stjärnor du vill ska gnistra lite mer och måla. Justera eventuellt opaciteten något så det stämmer mer överens med de stjärnor du målar över. Jag sänkte opaciteten till 70 %.

Detalj efter steg 34

U15.jpg

Sista steget som skapar en galax

Det funkar att hoppa över detta steg, men jag tar med hur man gör en galax också. Denna del av guiden är ganska lång i sig. Ett alternativ till att ha med en galax är att använda sig av penslar. Guiden är en översättning av denna guide.

35. Skapa ett nytt Dokument på 1200 x 1200 px med svart bakgrund.

36. Gå till "Filter/Render/Fibers" och ställ in nedanstående värden.

U17.jpg


37. Håll ner "Ctrl+T" och rotera bilden 45 grader och fyll ut bildytan så det täcker i hörnen.

38. Kopiera lagret, sätt blandningsläget till "Soft Light" och rotera sedan 90 grader.

39. Gå till "Image/Adjustment/Levels" och ändra den svarta pilen till 70.

U18.jpg


40. Slå ihop de två lagren och gå till "Filter/Brush Strokes/Spatter" och ställ in värdena.

U19.jpg

41. Gå till "Filter/Distort/Twirl" och ställ in ett värde på 750.

U20.jpg


42. Skapa en cirkelmarkering så nära ytterkanterna av spiralen som möjligt. Invertera sedan markeringen (Ctrl+Shift+I) och ta bort ytterområdet genom att trycka ner backstegstangenten.

43. Gå till "Select/ Modify/Expand" med markeringen fortfarande aktiv och välj ett värde på 60.

44. Gå till "Select/Modify/Feather" och välj ett värde på 30. Klicka på backstegstangenten två gånger.

Bilden efter steg 44

U21.jpg


45. Kopiera spirallagret till ett nytt lager (lager 1) och gå sedan till "Filter/Brush Strokes/Spatter och upprepa steg 40. Släck ner spirallagret nedanför så länge. Ge detta lager ett namn. Jag gav det namnet "Original".

46. Gå till "Filter/Blur/Gaussian Blur" och lägg på 1 i värde.

47. Gå till Filter/Sharpen/Sharpen.

48. Gå till "Select/Color Range" och markera ett svart område i sprialen. Dra upp "Fuzziness" till 200.

49. Gå till "Select/Modify/Feather och använd ett värde på 2.

50. Tryck ner backstegstangenten 4 - 5 gånger tills du får något som ser ut som på bilden.

U22.jpg


51. Gör en koipa av lagret och placera det undertill och gå till "Filter/Blur/Gaussian Blur" och använd värdet 50.

52. Kopiera det nedsläckta lagret (som heter original) och placera det överst. Tänd det igen.

53. Håll ner "Ctrl+T" och skriv in 70 % som storlek i rutorna som i steg 12.

54. Upprepa steg 45 - 50, där du skapar struktur och tunnar ut spiralen. Ändra sedan blandningsläget till "Screen"

55. Gör tre likadana lager till med storlekarna 50 %, 38 % och slutligen 30 %. Justera eventuellt opaciteten. Jag lät den vara orörd.

U23.jpg

56. Kopiera lagret 1 och placera det överst. Gå till "Image/Adjustment/Levels" och justera den vita spaken till cirka 170.

57. Skapa ett tomt lager övert och måla med en mjuk vit pensel ett centrum i galaxen som på bilden nedanför. Lagom storlek på penseln till denna bilden är 200.

U24.jpg


58. Slå ihop lagren på galaxen och flytta över bilden till din arbetsbild. Jag placerade min galax mellan "Stars" och "Hue/Saturation 1". Det funkar att använda den vita bilden (i blandningsläge "Screen"), men jag inverterade bilden (Ctrl+I) och satte blandningsläget till "Multiply". Slutligen använde jag transformeringsverktyget (Ctrl+T) och justerade galaxen något för att få den att passa in bättre.

LAGERSTACKGALAX.jpg

Den färdiga bilden

U25.jpg

Lycka till med att skapa ditt eget universum!

Här hittar du guiden som PDF.

Här hittar du en bild skapad med denna guide.

Anders
Sajtvärd på bildredigering och bildbank
digitaldarkroom

Anmäl
2009-12-30 14:52 #1 av: Cindy-

Wow det här gillar jag!!!

Tack Anders, det här inspirerar verkligen mig till att fixa vackra himlar i mina bilder. Skrattande

Anmäl
2010-01-06 12:41 #2 av: MaGi67

Tusen tack Anders för alla utförliga tips o trix du delger oss Skrattande

 

Anmäl
2010-01-06 14:51 #3 av: piahs

oj vad lätt det såg ut när du visade. kliar i fingrarna att testa. Tack för alla dina fina tips du ger oss!

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.