2009-11-15 11:27 #0 av: AndersT

Metoden uppfanns på 1880-talet av en schweizare och bygger på att färga bilden för hand. Bilderna innehåller ofta en orangerosa/mango och en turkos ton. Bilderna kan vara ganska mättade eller omättade i färgerna.

Guiden är i tre delar. En med färgjustering av bilden, en med ett grundrecept för effekten och en del för att finputsa. Se även slutet av guiden för den slutliga ordningen på lagerpaletten.

Originalbilden som jag har gjort en enklare färgjustering på. Guiden är inte exakt vad gäller de olika delarna utan kan kräva andra värden för just din bild. Dock ger den god vägledning för vidare experimenterande på egen hand.

FE1.png

Färgjustering

Skapa ett justeringslager med "Curves" och gå till den röda kanalen och ställ in ungefär värdet som på bilden.

FE2.png

Skapa sedan ett justeringslager "Hue/Saturation" och minska "Saturation" så mättnaden minskas.

FE3.png

Slå sedan ihop lagren till ett enda lager.

Effekten

1. Kopiera bilden till ett nytt lager och ändra blandningsläger till "Color Dodge" och ändra opaciteten till ca 65%.

FE4A.png

2. Skapa ett justeringslager "Photo Filter"

A. Ändra färgen till "Sepia"
B. Bocka av"Preserve Luminosity"
C. Ändra "Density" till 50 %.

FE4.png

3. Dubbelklicka på justeringslagret
A. Ändra blandningsläget till "Multiply"
B. Sänk opaciteten till 50%.
C. Dubbelklicka på "Color Overlay och ändra färg till
#F4A479
D. Ändra blandningsläget på denna effekt till "Color" och
sänk opaciteten till ca 50 %.

FE5.png

FE6.png

4. Skapa ett justeringslager "Brightness/Contrast" och justera värdena. Dessa värden kan variera mycket beroende på bilden.

FE7.png

5. Skapa ett justeringslager "Hue/Saturation" och minska och justera de enskilda färgerna och "Saturation". Värden och vilka färger som behöver justeras beror på bilden. Här justerade jag enbart gult och rött.

FE8.png

Bilden efter steg 5

FE9.png

Finputs

Oftast är det kontrasterna som behöver justeras och här finns utrymme för att hitta egna lösningar med antingen justeringslager, skapa nya lager av bilden och använda sig av blandningslägen och justerad opacitet eller kombinera dessa. Även att måla på ett lager neutralt grått funkar att testa. Se lagerpaletten för hur dessa lager har placerats.

6. Jag kopierade ett lager av originalbilden och testade olika blandningslägen och fastnade för "Luminosity" och satte opaciteten till 41 %.

FE10.png

7. Bilden kan vara godkänd här om man vill ha starkare färger. Jag vill få till ett annat ljus/upplevelsen av äldre bilder också och testade olika sätt att använda svartvitt. Det jag fastnade för var att använda mig av var ett svartvitt justeringslager med "Gradient Map", som slutligen hamnade i blandningsläge "Luminosity" satt till 70 %.

8. Slutligen målade jag turkos färg på partiet med himmel.

Den färdiga bilden

FE11.png

Några länkar

photochrom.com

Library of Congress

Wikipedia

Länk till denna och övriga guider om olika filmeffekter digitalt återskapade.

Lycka till

Anders