2008-08-17 22:23 #0 av: AndersT

En textbaserad artikel som introduktion till fotomanipulation. Kunskap om verktyg och metoder underlättar att skapa manipulerade bilder - montage. Kolla gärna upp de uppslag jag ger här och fördjupa dig med våra uppföljande guider, som kommer om ett tag.

Att manipulera en bild innebär allt från att förändra en detalj i en bild i ett medvetet syfte, men där den som ska se bilden oftast inte vet om denna förändring, till att göra montage av flera olika bilder.

I det första fallet är det ett medvetet försök att lura betraktaren och kloning i nyhetsbilder får anses vara det värsta exemplet på övertramp på detta området. I det andra fallet är det uppenbart för betraktaren att bilden är skapad i ett visst syfte och oftast framgår det av information att bilden på något sättt är manipulerad.

Mellan dessa finns en gråzon där kosmetiska effekter görs på en bild som kan liknas vid retuschering, men som per definition är en manipulering och jag tycker detta i sådana fall ska framgå.

Retuschering är att man justerar bilden utifrån ljus, kontraster, färg och skärpa och i viss mån förbättrar bildens kvalitet - men utan att i grunden förändra (lägga till eller dra ifrån något) bilden.

Här kommer vi att ägna oss åt den delen som handlar om montage.

Ide
Här finns alla möjligheter för din egen fantasi att få utlopp.

Försök att skapa en bild till ordspråk, lyssna på när barn vränger till ord utifrån sin verklighet, poesi och dess bildrika språk är ofta en god källa till inspiration och ideer, gör en lista med ord och skapa nya kombinationer - kanske du kan skapa en bild av någon kombination, för vem har än så länge sett en garderobsdator? Eller hört talas om ett isbjörnsträd?. Ord i sig består ofta av bilder, i bildspråkets värld kan man alltid "ta sig en svängom och slå klackarna i taket" - jag skulle tro att varje enskilt ord kan ge upphov till olika associationer och kunna skapa en helt annan mening än vad man först kommer tänka på när man läser citatet. Musik kan ge upphov till känslostämningar och skapa bilder i ditt huvud. Ibland är det också så att en bild i sig ger upphov till ideer, att man helt enkelt tycker att just "denna bild" lockar att göra något med.

Inpspirationslänkar
http://browse.deviantart.com/digitalart/?order=24#catpath=digitalart/photomanip&order=24/
http://designfeedr.com/awesome-photo-manipulation-inspiration
http://www.svenprim.com/
http://koendemuynck.com
http://www.neosynthesis.net/
http://www.norritdesign.se/

Bildletande
Att hitta fungerande bilder kan vara nog så svårt och ibland tar det tid att leta fram dessa. Bildbankerna är manipulatörens bästa vän i detta letande. Här är en länk till en samlingssida med 25 bildbanker med gratis bilder:
http://www.digitalimagemagazine.com/blog/featured/25-free-stock-photo-sites/

Utgångspunkterna i bildletande bör vara att bilden ska ha få synliga/inbyggda problem som man måste rätta till och att bilden ska vara stor nog att kunna arbeta med.

Det funkar också att köpa sina bilder, ofta är de av bättre kvalitet än de som är gratis. Och de går att få i varierad storlek. De är också av hög upplösning, vilken kan skifta mellan de gratis bilderna. http://stockexpert.com är en bildbank som tillhandahåller bilder till ett rimligt pris.
Ytterligare en viktig sak i sammanhanget är copyrightfrågan. Ta alltid reda på vilken licens som gäller för respektive bild. Denna information brukar i regel framgå någonstans på den sidans information, som du hämtar bilden från. Slutligen funkar det alldeles utmärkt att använda sig av sina egna bilder.

Genomförande
Det är svårt att beskriva ett exakt tillvägagångssätt eftersom det kan se olika ut för varje bild man ska skapa. Även olika moment kan se olika ut beroende på förlagorna man jobbar med. Att manipulera bilder innebär att kunna mycket om lite allt möjligt när det kommer till "Photoshopkunskap". Genomgången här kommer att fokusera på olika delmoment (utan att gå in på hur man gör) och uppdelningen har inget att göra med ett arbetsflöde. Det viktiga är att veta vilka funktioner man kan använda i olika lägen.

Några allmäna punkter

 • Skapa en mapp för varje projekt, det underlättar om du vill ha kontroll över bilderna om du har ett stort bibliotek
 • Jobba med varje arbetsmoment/objekt på olika lager
 • Arbeta med justeringslager när det är möjligt

Komposition
Detta moment har mycket att göra med den ide man har. Att försöka visualisera den bild man vill skapa är ett sätt att få bilden i den riktning man vill ha den. Till detta kan man göra en skiss.
Den viktigaste delen i detta när det gäller själva bilderna är att få proportioner att stämma överens mellan olika objekt.

Färgbilder
Att harmoniera färgerna kan ibland vara nödvändigt. Detta görs enklast med "Hue/Saturation" och då antingen genom att justera de enskilda färgerna eller genom att markera ett frilagt objekt och ändra färgerna på detta. Detta moment kan också göras i ett senare skede. Även "Color Balance " är ett verktyg som kan vara lämpligt till detta moment.

Svartvita bilder
Ofta är det en god ide att konvertera en bild (eller bilderna) till svartvitt, eller att kraftigt reducera färgerna, och sedan arbeta med att färga bilden via olika verktyg. Enklast av dem att använda är också här "Hue/Saturation" eller "Color Balance".

Justeringar av och ljus och kontrast
Förutom att få färger att stämma, är ljuset i bilden viktigt. Olika bilder innebär i regel olika förutsättningar och ett visst arbete får man oftast lägga ner för att skapa ett överensstämmande ljus i bilden. "Levels" fungerar i regel bra till detta.
http://digitaldarkroom.weebly.com/uploads/1/6/0/8/160893/verktyg.pdf

Friläggningar
Att frilägga olika objekt är en väsentlig del av genren. Friläggningar kan göras på många olika sätt och ofta behöver man tillämpa olika tekniker för olika bilder (och ibland kanske olika tekniker för samma bild).

För att få bra friläggningar behövs träning. Objekt som kontrasterar väl mot en enfärgad bakgrund är enklast att frilägga, medans svårighetsgraden generellt ökar ju mer friläggningsobjektet och bakgrunden smälter ihop. Det enskilt viktigaste steget är att få balanserat mjuka kanter på objektet som ska smälta in i en annan bild. Lämpliga arbetsmetoder att använda får du i guiderna nedanför.

http://digitaldarkroom.weebly.com/4/post/2008/06/extract-hair.html
http://digitaldarkroom.weebly.com/uploads/1/6/0/8/160893/verktyg.pdf
http://labbet.moderskeppet.se/filmat/show/frilaggning-for-proffs
http://www.planetphotoshop.com/masking-with-channels.html

 • Klistra in föremål

Som jag påpekat är det viktigt med mjuka kanter. Detta kan vara svårt nog att få till, men "Feather" funktionen är det som i regel fungerar bäst. Även "Smudge-tool" kan fungera.

Att sänka opaciteten kan i vissa sammanhang fungera för att få objekt mindre framträdande som inte ska vara det.

Blandningslägen
Lagerblandningslägen är en ovärderlig hjälp i arbetet med montage. Förr eller senare kommer du att behöva använda denna funktion för att få objekt att bättre smälta in i varandra eller för att förändra/förstärka effekter. Istället för att laborera med ljus och kontraster kan det ofta vara värt att testa med att skifta blandningsläge för att eventuellt uppnå den önskade effekten. Överhuvudtaget är detta en funktion som är väl värd attt experimentera med.
http://digitaldarkroom.weebly.com/4/post/2008/08/blend-modes.htm

Bakgrunder
Man kan använda en bild som huvudbild för bakgrunden och sedan plocka in objekt i den. Man kan också skapa en egen bakgrund genom att använda en eller flera texturer. Även en kombination av dessa två fungerar utmärkt, att man lägger texturer ovanpå en befintlig bild. Det man troligen behöver göra är att frilägga de objekt av ursprungsbildenbilden som ska vara mer framtädande.

 • Att arbeta med texturer

Här är en informativ länk om arbete med texturer och den om blandningslägen.
http://digitaldarkroom.weebly.com/4/post/2007/12/texturer.html
http://digitaldarkroom.weebly.com/4/post/2008/08/blend-modes.htm

Special
Vid montage behövs ibland speciallösningar, antingen för att få en bild att funka i sammanhanget eller för att uppnå vissa effekter. Se denna guide för en del av nedanstående
http://digitaldarkroom.weebly.com/uploads/1/6/0/8/160893/verktyg.pdf

 • Lagermaskar

Är användbara vid friläggningar och för att måla bort en del av en bild/skapa "osynliga" övergångar.

 • Filter

Kan fungera ibland att uppnå någon önskad effekt. Tänk på att använda "smart filter"-funktionen som innebär att du kan gå tillbaka och justera i ett senare skede.

 • Måla

Att måla med en färg kan ibland fungera om man vill täcka över en del av en bild som man vill täcka med en annan bild. T ex om ett objekt finns på ett underliggande lager, men lyser igenom om man använder ett blandningsläge, kan det fungera i vissa sammanhang att måla över på det underliggande lagret. Dock krävs i regel viss justering av färger i efterhand.

 • Penslar

Med penslar kan du skapa effekter och det funkar alldeles utmärkt i många sammanhang. Deviantart är en utmärkt källa för att hitta penslar. http://deviantart.com - använd deras sökmotor för att söka på penslar

http://google.com - sök på photoshop brush

 • Kloning

Det fungerar bra till att ibland klona in eller klona bort mindre delar av ett objekt. Om man ska ge sig på att klona större delar av en bild är det genast mycket svårare att få det bra. Jag brukar använda det till att enbart ta bort eventuella störande detaljer.

 • Liquify

Kan ibland fungera för att omforma föremål för att bättre passa in i bilden. Fungerar även till att överdriva

Finputs
En sak som ibland är viktig, men som man kanske inte tänker på är att låta en bild "vila över natten". Ofta kan man se saker som man inte sett innan om man lägger den åt sidan. Det kan handla om att se saker som stör helheten, skiftningar i ljus eller nyanser. Det är viktigt att titta över bilden efter missar, små eller stora sådana.

Lika viktigt är att leta efter eventuella förbättringsmöjligheter

 • Kurvor

Troligen kan du skapa en bättre helhet genom att öka kontrasterna i bilden, även en liten kontrastökning bidrar till att öka upplevelsen av bilden.
http://digitaldarkroom.weebly.com/uploads/1/6/0/8/160893/verktyg.pdf

 • Måla med ljus

Förutom att använda "Curves" för att öka kontrasten i en bild ger nedanstående guide ytterligare förbättringsmöjligheter.
http://digitaldarkroom.weebly.com/4/post/2008/07/paint-with-light.html

 • Färger

Här finns en guide som visar på förbättringar både med kontrast och färg.
http://digitaldarkroom.weebly.com/4/post/2008/04/tone-and-color.html

 • Skärpa

Att skärpa upp bilden ökar också bildupplevelsen. Se punkt nio i nedanstående guide.
http://digitaldarkroom.weebly.com/4/post/2008/07/enklare-ansiktsretusch.html