01.Tips & Tutorials

Fotomanipulation - Kung Päron

2008-08-30 10:46 #0 av: AndersT

Tredje manipulationen av tre som ingår i en serie om montage.

KP1

KP2

Hur jag gjort bakgrunden till den färdiga bilden visar jag inte i denna guiden, utan hänvisar till nästkommande guider.

Fört har jag gjort friläggningar och sedan flyttat över dem till min arbetsbild som är ett dokument på 1200 x 800 px.

Båda originalbilderna har vita bakgrunder och är lätta att
frilägga. Detta gjorde jag via "Quick Selection Tool" i verktygspaletten.

Ibland behöver friläggnignen finjusteras och ibland räcker det med att göra den grovt (men ändå nära kanterna). Med päronet är jag tvungen finjustera, medan ansiktet kan jag frilägga grovt.

Det viktiga med päronet är att få en mjuk övergång av kanten runtomkring.

KP3

Efter finjusteringen är det bara att klicka "Ctrl+J" och friläggningen återfinns på ett eget lager och flyttat över den till arbetsbilden

Med ansiktet har jag använt samma verktyg, men inte finjusterat. Även denna är överflyttad till arbetsbilden.

Nästa steg var att justera in päron och ansikte, vilket jag gjorde med "Reactangular Marquee Tool".

Egentligen ska ansiktet vara ovanför päronet, men här illusteras proportionerna bättre.

Det viktiga var inte att få exakt rätt proportioner på ansiktet eftersom det ändå ska anpassas efter päronet.

Storlekarna var dock tvungna att stämma överens eftersom nästa steg annars skulle inneburit alltför mycket förvrängning av ansiktet.

KP4

Här har jag använt filtret "Liquify" (Filter/Liquify) för att passa in ansiktet efter päronets form. Jag har uteslutande använt "Forward Warp Tool".

Det är en del trial-and-error innan det blir helt rätt. Jag använde den största penseln och drog bit för bit in ansiktet mot mitten utifrån päronets form och bytte sida (höger/vänster) om vartannat.

Jag använde medelvörden på verktygen så att rörelserna inte blev för långsamma eller för snabba.

Jag började upptill, sedan kinderna och sist flyttade jag upp hakan en bit.

Ansiktet kommer inte passa in helt efter päronet. Här har jag satt blandningsläget till "Hard Light" för att illustera detta.

KP5

Ett tips här är att kopiera vardera bild man arbetar med till ett nytt lager, så man har kvar originalen när olika justeringar görs.

För att få ansiktet att helt passa in efter päronet måste jag skapa en lagermask. Detta görs enklast genom att markera päronet (Klicka på lagerikonen för päronet samtidigt som man håller ner Ctrl) och sedan återgå till lagret med ansiktet och skapa en lagermask.

Markeringen runt päronet är med här bara för att visa just markeringen, den försvinner när man skapar lagermasken.

kp6

I nästa steg konverterade jag ansiktet till svartvitt (Shift+Ctrl+U och gick till "Edit/Fade Desaturate" där jag ändrade blandningsläget till "Color").


Jag vill ha mer kontrast i ansiktet och det finns olika sätt att skapa detta. Den metod jag valde att använda är "Filter/Sharpen/Unsharp Mask" med nedanstående värden.

kp7

kp8

Bilden blev alldeles illgrön efter detta steg och jag får justera också päronets färger. Detta gör jag genom ställa mig på päronlagret och markera detta och skapa ett justeringslager "Hue/Saturation" där jag bockade i "Colorize" och fick till följande värden.

kp9

Vattendropparna på päronet stör mer än jag trodde
och jag valde att använda klonverktyget för att ta bort dem. Det funkade bra att ta ett avtryck från en yta intill och ställa sig över respektive vattendroppe och ta bort dem på det sättet.

Bilden efter kloning, filtret "Unsharp Mask" och färgjustering av päronet. Den gröna färgen är mattare.

Jag har också använt mig av "Dodge Tool" på ansiktslagret för att irisen i ögonen ska bli något ljusare, de mörknade när blandningsläget byttes till "Hard Light".

kp10

Nästa steg handlar för mig om att få till en ökad bildkänsla. Jag vill få till mer struktur på ansiktet. Jag sökte på nätet efterguider om att skapa tecknade bilder och det fanns en hel del, dock ingen som funkade bra i sammanhanget tyckte jag. Jag började testa med olika filter på egen hand istället och hittade slutligen ett som jag tyckte funkade - "Filter/Artistic/Dry Brush".

Brush Size - 0
Brush Detail - 9
Texture - 3

Dock funkade blandningslägena sämre nu och jag fick börja experimentera med dem. Se den slutliga lagerstacken för ordningen på lagren. Här hade jag nytta av att ha sparat en kopia av bilden med ansiktet och jag gjorde en ny kopia (nu har jag två kopior av ansiktet varav ett är kvar i blandningsläget "Hard Light, då jag tyckte det gav ett bra resultat mot päronet").


Filtret "Dry Brush".

kp11

I detta skede finns inget givet vad som funkar eller inte funkar utan det handlar om att testa sig fram med den kunskap man har om blandningslägen.

Det som slutligen fungerade var att skapa ett lager med strukturen från filtret "Dry Brush" satt i blandningsläge "Soft Light" till 75 % opacitet och ovanför detta ett lager satt i "Hard Light" till 82% opacitet. Strukturen från "Soft Light"-lagret syns dock dåligt på bilden.

kp11

Slutjusteringarna består sedan i att mörka några partier och ljusa upp andra. Detta gör jag med hjälp av att dels sudda i lagermasken på lagret "Hard Light" och dels skapa ett lager med neutralt grått (50%) satt i blandningsläger "Soft Light" och måla med en pensel satt till låg opacitet. Dessutom ska det till en skugga under lagret med päronet.

Lagermasken på ansiktet i "Hard Light"

kp12

Nedmörkning av en del kvarstående alltför ljusa ytor

kp13

Justeringslager "Curves"

kp14

Lagerstacken

kp15

Den färdiga bilden

kp16

Guiden som PDF

Lycka till

Anders

Anders
Sajtvärd på bildredigering och bildbank
digitaldarkroom

Anmäl
2008-09-21 11:33 #1 av: AndersT

Puttar för den tredje manipulationen i serien om att skapa egna montage

Anders
Sajtvärd på bildredigering och bildbank
digitaldarkroom

Anmäl
2008-09-21 13:14 #2 av: Cindy-

haha...denna är bara så bra!! Skrattande

Anmäl
2008-09-21 15:11 #3 av: piahs

detta ska jag testa! ser himla skoj ut!

Anmäl
2008-09-21 20:00 #4 av: werner

gjort liknande med äpple för två år sedan.. :)

Anmäl
2008-11-09 11:23 #5 av: MonisN

Jättekul bildCool Det här måste jag prova!

Den som ställer många frågor ökar mångas visdom!

Medarbetare på foto.ifokus.


Anmäl
2008-11-09 13:36 #6 av: nadnadiine

nä vad coolt xD

Anmäl