2008-09-01 12:08 #0 av: AndersT

Första manipulationen i en serie på tre.

Först skapade jag ett nytt dokument med storleken 1200 x 1600 px.

Bakgrund
Bakgrunden består av dessa tre bilder.

1

På första bilden har jag kört ett filter för att förvränga ytan, "Filter/Distort", med grundinställningarna.

2

Andra bilden är satt i blandningsläge "Vivid Light" och därefter har jag använt "Blend If" med nedanstående inställningar. "Blend If" återfinns i lagerstilar.

blendif

3

Tredje bilden är satt i blandningsläge "Soft Light" utan andra justeringar.

4

Friläggningar
Nästa steg var att frilägga de tre bilderna till motivet.

3objekt

Friläggningarna av bild 1 och 2 är gjorda med "Quick Selection Tool" och sedan finjusterat med "Refine Edge". De delar av bilderna jag var intresserad av var väldefinierade mot övriga delar och bakgrund och därför ganska lätta att skära ut.

På den tredje bilden markerade jag irisen med en cirkel och la på en pixels ludd i kanten och kopierade markeringen till ett nytt lager (Ctrl+J). Därefter markerade jag irisen igen (Ctrl+klicka på lagerikonen) och skapade ett justeringslager med "Solid Color" med en ljusblå färg, satte blandningsläget till "Color" och justerade ned opaciteten till ca 40%. Slutligen slog jag ihop justeringslagret med irislagret. När detta var klart flyttade jag över de tre delarna till min arbetsbild.

Inpassning och justeringar
Till följande moment har jag använt "Rectangular Marquee Tool".

Jag har spegelvänt på figuren och placerat den i högra hörnet.

5

Här är kameran på plats, placerad på ett lager undertill figuren
och justerad så att den passar in i skjortkragen.

6

Ögat placerades in som ett lager mellan figuren och kameran.
"Distort"-funktionen fick använda för att få rätt perspektiv på
ögat. Dessutorm fick jag sudda en del på ögats högerkant för
att det skulle passa in. Detta gjordes med en lagermask.

7

Jag tycker att de olika delarna passar väl in mot bakgrunden - de ser inte utklippta ut. Det är annars lätt hänt att någon kant kan vara för skarp eller att det syns en "gloria" runt något av objekten. Delvis kan detta åtgärdas genom val av bakgrund, men ganska ofta kan det krävas justeringar även när bilderna är på plats och detta får då göras genom att sudda i en lagermask eller via "Feather"-funktionen.

Andra justeringar jag vill göra är att ta bort en del brus som kameran innehåller. Lyfta fram mer detal/färg på kavajen och se om det funkar att öka den blå färgen i ögat något mer.

Kolla lagerstacken i slutet för att se vilken ordning de olika lagren har.

Kameran
Eftersom det är färgbrus som finns på kameran valde jag att göra den helt svarvit genom ett justeringslager "Hue/saturation" Varje del i bilden ligger fri för sig själv och genom att hålla ner Ctrl och klicka på lagerikonen får man det området som en markering. Skapar man sedan ett justeringslager kommer endast det markerade området att påverkas av lagret.

8

Kameran blev dock för mörk och jag fick skapa ett lager med "Levels" ovanpå för att ljusa upp delar av kameran som ursprungligen var ljusare. Gjordes genom en generell "uppljusning" av kameran där jag sedan fyllde justeringslagret med svart (all förändring försvinner då) för att sedan måla fram detaljer.

9

10

Ögat
Här skapade jag ett justeringslager "Curves" och ökade kontrasten lite grann genom att skapa en S-kurva, vilket också gav ögat en blåare färg.

11

12

Kavajen
Här skapade jag ett justeringslager "Levels" och ljusade upp kavajen

13

och därefter ett nytt justeringslager "Selective Color" och justerade magenta på den röda färgen tills det blev mer gult och brunt (slips och kavaj) och smärre justeringa av gul och svart.

14

15

Texten
Här gick jag till sidan http://wordle.net och skrev in "there is more to the picture than meets the eye" och laborerade med olika inställningsmöjligheter tills jag blev nöjd. Jag valde svart text på vit bakgrund och satte sedan blandningsläget till "Multiply".

Finputs
Jag är ganska nöjd med bilden och vill inte pilla så mycket mer med den. På slutbilden har jag lagt på en vinjettering (Filter/Distort/Lens Correction) och skärpt den med "High Pass" (Filter/Other/High Pass).

Jag la ihop alla lger till en ny bild ovanför alla lager (Shift+Ctrl+Alt+E) och la på vinjetteringen. Sedan skapade jag en kopia av det lagret och körde filtret "High Pass", ändrade blandningsläget till "Hard Light" och sänkte opaciteten till 40%.

highpass

Lagerstacken

lagerstack

slut

 

Guiden som PDF

Lycka till

Anders