01.Tips & Tutorials

Lagerblandningslägen i Photoshop CS2

2007-03-24 09:30 #0 av: IngelaS

Blandningslägen är fantastiska på sitt sätt.

Man kan fastna i oändliga timmar av plockande fram och tillbaka med olika blandningslägen och i frenetiska experiment. 
De ger möjligheter som visserligen kan uppnås på andra sätt, men de erbjuds med en otrolig enkelhet och är därför ett av de starkaste korten i Photoshop när det gäller att uppnå kreativa effekter. Men har du någon gång tänkt igenom vad de olika lagerlägena egentligen innebär när du infogar nya lager, eller använder du alltid Normal? Eller bläddrar du i listan tills bilden ser OK ut och väljer? Du är inte ensam om det!
Det är inte alldeles enkelt att förstå vad de olika lagerblandningslägena betyder och vad de gör med bilden.

Jag har därför tänkt göra en liten genomgång som jag hoppas ska klargöra en del. Jag har försökt anpassa till både svensk och engelsk version så att alla ska känna sig hemma.

 

Sammantaget finns 23 blandningslägen som man kan använda sig av, samt justeringar med Opacitet (Opacity) och Fyll (Fill).

Vi börjar med Opacitet och Fyll. Vad är skillnaden?


Jo, Opacitet ändrar genomskinligheten på allt som är kopplat till lagret, inklusive blandningseffekter och lagerstilar, medan Fyll ändrar genomskinligheten på de ursprungliga pixlarna och lämnar alla lagereffekter och stilar oförändrade.
Prova på en bild att duplicera ett lager och lägga till en effekt via lagerstilar (knappen näst längst till vänster nere i lagerpaletten) och experimentera med de två reglagen så ser du snart hur de skiljer sig åt.

Genomgående i den här artikeln använder jag mig av två stycken bilder, en godisbild i ett aktivt lager och en blomma i bakgrundslagret, för att visa hur de olika blandningarna slår igenom.

Det första och förinställda blandningsläget är Normal. Här visas varje pixel normalt. Genom att ändra Opacitet och Fyll, kommer varje pixel att blandas med lagret under och få ett medelvärde som ger en ny färg - underliggande lager kommer att lysa igenom men färgas av överliggande.
Opaciteten har här ändrats till 50% på det aktiva lagret för att göra effekten tydlig.

Nästa läge är Lös upp /Dissolve. Det är ett läge som speciellt påverkar mjuka kanter. En hård kant eller yta påverkas inte alls. Det innebär att om man bara duplicerar ett lager så kommer an inte att få någon påverkan. Lös upp släcker slumpmässigt vissa pixlar enligt ett matematiskt mönster för att simulera genomskinlighet.

De nästa fyra lägena är allesammans lägen som gör bilden mörkare genom olika tekniker.


Den första är Mörkare/Darken. Den visar en pixel i det aktiva lagret endast om den är mörkare än pixeln i lagret under. Eftersom RGB-kanelerna mäts var för sig, kan det också resultera i färgförkjutningar. Blandningslägret är mest användbart när man vill täcka över ljusa partier i ett lager men låta de mörka framträda.

Vidare nedåt kommer man till Multiplicera/Multiply. Det är faktiskt ett filter som efterliknar den verkliga världen. Tänk dig att du har båda dina lager/bilder på overheadark och håller upp dem mot ljuset, så är det resultatet multipliceraläget vill få fram. Bilden blir mörkare, med mjuka övergångar. Underliggande lager kommer att skina igenom i vita eller ljusa partier. Vill du ha starkare effekt, gör ett lager till och använd samma blandning, vill du ha mindre så minska Opacitet eller Fyll.

De två sista nedmörkande lägena är Efterbelys färg/Color burn och Linjär Efterbelysning /Linear Burn. Båda använder färginformation i det aktiva lagret för att minska ljusheten vilket ger dramatiska färger och mörka, brända kanter med hög kontrast.

 

Från mörkt till ljust, dvs. att de fyra nästa blandningslägena  i listan ljusar upp bilden.

Det första heter Ljusare/Lighten och är raka motsatsen till Mörkare, vilket innebär att pixlar i det aktiva lagret endast visas om de är ljusare än det underliggande lagret.

På samma sätt är Raster/Screen motsatsen till Multiplicera. I stället för att tänka dig att du tittar mot ljuset genom två overheadark, får du tänka dig att du ställer två projektorer som projicerar två olika bilder på samma duk. 

Motsatslägena fortsätter sedan neråt med Färgskugga/Color Dodge och Linjär Skugga/Linear Dodge. De ger intensivt ljusa partier genom att förstärka ljusheten i de enskilda pixlarna. Används effektivast på små partier där man vill framhäva ljuset, simulera en spotlight eller liknande.

 

Nästa grupp i listan innehåller sju olika blandningslägen som brukar kallas ljuslägen.

De första sex fungerar på likartat sätt, givetvis med vissa skillnader, men i grund och botten är samtliga kontrastökande genom att göra mörkare mörkt, ljust ljusare och blanda mellantonerna.
De absolut nyttigaste enligt mig är de tre första, Täcka över/Overlay, Mjukt ljus/Soft Light och Skarpt ljus/Hard Light.

Alla dessa tre använder Multiplicera på mörka färger och Raster i ljusa partier men skiljer sig åt på olika sätt.
Täcka över betonar bakgrundslagret medan Skarpt ljus betonar det aktiva lagret - på så sätt är de varandras motsatser.
Mjukt ljus är ett mellanting som precis som Skarpt ljus betonar det aktiva lagret, men inte så kraftigt.
Alla tre kan emellertid effektivt användas för att öka kontrasten i en bild. Experimentera, och använd också Opacitet och Fyll för att se hur bilder och lager förändras.
 
De tre nästa lägena kallas ibland för färgförstärkningsslägen, eftersom de alla ger effekter som skärper upp färgerna i bilden på olika sätt.


De två första är Klart ljus/Vivid light  som är en kombination av effekterna i Färgskugga och Efterbelys färg, samt Linjärt ljus/Linear Light som i sin tur kombinerar effekterna hos Linjär efterbelysning och Linjär skugga. Båda de här lagren kan användas till kontrastökningar, och är väldigt användbara speciellt tillsammans med Justeringslager i form av övertoningskartor.
Det näst sista ljusläget är det kanske enklaste blandningsläget. Strålljus/Pin Light gör de mörkaste partierna svarta och de ljusaste vita och allt annat genomskinligt i det aktiva lagret.
Då är vi framme vid det sjunde ljusläget, som nästan är värt en egen liten avdelning. Hård blandning/Hard Mix är definitivt inte det vackraste du använt, men i många fall väldigt effektivt. Det som händer när filtret appliceras är att Photoshop först blandar lagren med hjälp av Klart ljus, därefter applicerar ett tröskelvärde på färgerna så att det bara finns åtta färger kvar i bilden: Svart, vitt, rött, grönt, blått, cyan, magenta och gult. Inget mera.

De nästa två filtren har Adobe valt att gruppera tillsammans, vilket också känns logiskt.

Differens/Difference och Uteslutning/Exclusion  fungerar ungefär likadant - fast annorlunda.

 
Pixlarna i lagret under ett differenslager inverteras i förhållande till ljusheten i det aktiva lagret. En vit pixel i det aktiva lagret förvandlar den underliggande pixeln till svart, medan en svart pixel inte förändrar underliggande lager. Rent matematiskt fungerar det så att varje färg har ett siffervärde. Om färgvärdet i det övre lagret är högre än i det undre, inverteras färgen i det undre lagret till sin motsatsfärg. Uteslutning är likartat, men ger en mjukare effekt eftersom mellantonerna går mot gråskala.
Eftersom båda metoderna konverterar färger, ger de intressantast effekter om man använder dem i kombination med lager som redan inverterats eller i kombination med övertoningslager.

Slutligen de fyra sista blandningslägena med början på Nyans/Hue.

Dessa blandningsläge nanvänder sig av HSL-modellen för färghantering (Hue-Saturation-Luminosity).
Nyans använder sig av nyansen i det aktiva lagret och hämtar Mättnad/Saturation och Luminiscens/luminosity från underliggande lager. Då kan säkert vän av ordning räkna ut hur mättnad och luminscens fungerar enligt samma modell.
Det sista läget, Färg/Color behåller både nyans och mättnad från det aktiva lagret och hämtar endast luminiscens från underliggande lager. En del använder det för att färga en svartvit bild, men nyttan känns begränsad.


Det här är basen för blandningslägen. Kom ihåg att du alltid även kan måla och fylla med de inställningslägen vi gått igenom här. I alternativfältet längst upp i PS när du t.ex. valt penseln, kan du välja att måla med valfri färg och valfritt blandningsläge. På så sätt kan man påverka vissa delar av en bild, t.ex. för att ljusa upp eller mörka ned.  Möjligheterna är som nämndes i början av artikeln obegränsade.

Var kreativa, och låt oss se era alster så snart som möjligt!

 

Av: Banio

Datum för publicering

  • 2007-03-24
Anmäl
2007-03-24 09:37 #1 av: IngelaS

Det här är en jättebra artikel Banio.

Tack för det, du är en pärla! :)

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.