2007-03-16 18:09 #0 av: IngelaS

Här är ett mycket enkelt tips till hur man med några få knapptryck får snygga ramar runt sin bild, enkelt, i Photoshop.

1. Börja med att öppna din bild och markera det du vill ha en ram runt, (vill du ha runt hela bilden kan du markera hela genom att trycka Ctrl + A) gå
sedan in på Image -> Canvas size.

 

2. Fyll i önskad bredd och höjd på din ram där det står "Width" och "Height". (se till att ha rutan "Relative" i kryssad).

 

3. Nere vid "Canvas extension colour" kan du välja färg på ramen genom att antingen klicka på den lilla rutan till höger eller välja ett av alternativen i rullisten.

 

4. Klicka OK - och du har din ram!

Sedan är det bara att prova sig fram tills man uppnått det resultat man vill ha.

Man kan även lägga dit fler ramar än bara en, då är det bara att upprepa samma procedur som ovan flera gånger.

Svårare än så var det inte!

Av: Attlid

Datum för publicering

  • 2007-03-16